منتديات الصراحة  

العودة   منتديات الصراحة > عالم الصور و الفوتوغرافيا > بوسترات الافلام المصرية الاجنبية الهندية

بوسترات الافلام المصرية الاجنبية الهندية بوسترات الاغاني 2011,بويترات الالبومات وبوسترات المسلسلات,بوسترات 2011,بوسترات,الافلام

  #1  
قديم 11-02-2010, 09:09 PM
بوسترات فيلم المصلحه 2011

حصريا بوسترات فيلم المصلحه 2011
  #2  
قديم 02-22-2011, 10:18 PM
افتراضي رد: بوسترات فيلم المصلحه 2011

انا كومبرص فى فيلم المصلحة انا من عشاق نجوم الفيلم وانا شاعر غنائى ولى اعمل فى السوق اعشق السقا وعز والسعدنى ويارب يسعدنى الحظ معا هؤلاء النجوم


-- رضا المنسى


شاعر غنائى--

من محافظة الشرقية

والله والى التوفيق
  #3  
قديم 02-22-2011, 10:27 PM
افتراضي رد: بوسترات فيلم المصلحه 2011

اهلا وسهلا بيك ا/ رضا المنسى

منور المنتدي معانا

وان شاء الله الفيلم يبقي روعةوانت مع نجوم في غاية الروعة كلنا بنحبهم

واهلا بيك مرة تانية معانا
  #4  
قديم 09-14-2015, 02:18 PM
افتراضي رد: بوسترات فيلم المصلحه 2011

لîًîنà ًàٌٍهٍ ٌ îنيîé ٌٍîًîيû لîًîنà ًàٌٍهٍ êëî÷êàىè ÷ٍî نهëàٍü shevelux ّهâهë‏êٌ ùهٍèيà ًàٌٍهٍ يهًàâيîىهًيî êàê ٌنهëàٍü ÷ٍîلû ًîٌëà ùهٍèيà يà ùهêàُ êàê îٍïٌٍَèٍü لîًîنَ è َُàوèâàٍü çà يهé êàê ٌٍèىَëèًîâàٍü ًîٌٍ لîًîنû ًٌهنٌٍâî shevelux جîويî ïًèمîٍîâèٍü ُîًîّèé ّàىïَيü, ê ٍîىَ وه ٌٍèىَëèًَ‏ùèé ًîٌٍ âîëîٌ. ×هًيîه êàٌٍîًîâîه ىàٌëî ٌïîٌîليî ٌَèëهيي ٌٍèىَëèًîâàٍü âûًàلîٍêَ îًمàيèçىîى êهًàٍèيà, ٌïîٌîلٌٍâَے ًîٌٍَ لîëهه مٌٍَûُ è êًهïêèُ âîëîٌ. آîëîٌû ïîٌٍَêيهëè, ïهًُîٍü ïîےâèëàٌü. حàéنèٍه ٌâîé èنهàëüيûé ًهِهïٍ ےè÷يîé ىàٌêè, êîٍîًûé ïîنُîنèٍ نëے âàّهمî ٍèïà âîëîٌ è ïîنàًèٍ âàى وهëàهىûé ًهçَëüٍàٍ. دًè ïîâîًîٍàُ êîًîىûٌëà ïîçèِèîيهًà مîëîâêè ٌîâهًّà‏ٍ نâèوهيèه ïî نَمه ىهونَ ِهيًٍîى è ïهًèôهًèهé نèٌêîâ. زîëüêî êîوَ ïهًهٌَّèٍه, ïîٌٍàًههٍ لûًٌٍهه. رهé÷àٌ îïےٍü يà÷èيà‏ نهëàٍü ىهٌےِ,ٍàê êàê âîëîٌû ëهçٍَ ٌèëüيî. أèيهêîىàٌٍèے è îلٌَëîâëهييîه îٍهêàىè ïîâûّهيèه نàâëهيèے â يîًىه ًهنêè è ïîےâëے‏ٌٍے ٍîëüêî ïًè نîçèًîâêàُ ٌâûّه 30 ىم â نهيü. ذهمèيà ؤوàىèëîâà, يàنههىٌے âû نîلüهٍهٌü وهëàهىîمî ًهçَëüٍàٍà. خلىهي âهùهٌٍâ è êàïèëëےًيîه êًîâîîلًàùهيèه â êîوه مîëîâû َëَ÷ّà‏ٌٍے, êîوà ٌَïîêàèâàهٌٍے, َُîنےٍ ًàçنًàوهيèه è çَن, ïًîُîنèٍ ٌهلîًهے, ٍàê êàê يîًىàëèçَهٌٍے è ëèïèنيûé لàëàيٌ â êîوه. حîâûه èٌٌëهنîâàيèے َ÷¸يûُ èç حîًâهمèè, ؤàيèè, آهëèêîلًèٍàيèè ïîêàçàëè, ÷ٍî â 90-ُ مîنàُ َëَ÷ّهيèه ًهçَëüٍàٍîâ ٍهٌٍà ïًهêًàٍèëîٌü. حî هىَ ىîويî, îي ïًèيِèïèàëüيûé. ك لû ٌîâهٍîâàëà îلےçàٍهëüيî êَïèٍü ٍàêَ‏ لàيî÷êَ هٌëè âû ُîٍèٍه êًàٌèâَ‏ êîوَ لهç âîٌïàëهيèé, êًهïêèه يîمٍè è êًهïêèه êًàٌèâûه âîëîٌû. ءîًîنà, âîçىîويî, يه ٍàêîه َو è ïًهُîنےùهه َâëه÷هيèه:جû َâëهêàëèٌü لًèٍüهى ïîٌëهنيèه 100 ëهٍ. إّüٍه ًûلَ, ےéِà, îًهُè. دî ‎ٍîé ïًè÷èيه ïîâٍîًيûé êًٌَ ëه÷هيèے ٍهى وه ïًهïàًàٍîى îêàçûâàهٍ ‎ôôهêٍ ىهيüّèé, ÷هى ïًهنûنَùèé. تëèهيٍêà نîâîëüيà, ے ٍîوه) ہييà رٌَîهâà دًîٌىîًٍ ïًîôèëے 20. ہيے, لëàمîنàً‏ âàٌ îٍ âٌهمî ٌهًنِà, çà ٍî, ÷ٍî âû âهنهٍه ٌâîé لëîم è آٌهëهييَ‏ çà ٍî, ÷ٍî îي ىيه âًٌٍهٍèëٌے! تàê îًٍàٌٍèٍü ïîëيَ‏ لîًîنَ, ًٌهنٌٍâî نëے ًîٌٍà âîëîٌ يà لîًîنه, ÷ه ٌنهëàٍü ÷ٍîلû ًîٌëà لîًîنà ×ٍî ïîىîمàهٍ ًîٌٍَ لîًîنû, ىàٌêà نëے ًîٌٍà لîًîنû, نهâَّêà 30 ëهٍ ًàٌٍهٍ لîًîنà تàê ïًîٌٍèىَëèًîâàٍü ًîٌٍ لîًîنû, êàê îًٍàٌٍèٍü لîًîنَ هٌëè îيà ًàٌٍهٍ ىهٌٍàىè, ًٌهنٌٍâî نëے ًîٌٍà âîëîٌ يà لîًîنه تàê ïًîٌٍèىَëèًîâàٍü ًîٌٍ لîًîنû, ÷ه ٌنهëàٍü ÷ٍîلû ًîٌëà لîًîنà, êًهى نëے ًîٌٍà لîًîنû â àïٍهêه تًهى نëے ًîٌٍà لîًîنû â àïٍهêه, يهïًàâèëüيî ًàٌٍهٍ لîًîنà, يهïًàâèëüيî ًàٌٍهٍ لîًîنà جàٌêà نëے ًîٌٍà لîًîنû, êàê èٌïîëüçîâàٍü êàٌٍîًîâîه ىàٌëî نëے لîًîنû, êًهى نëے ًîٌٍà لîًîنû â àïٍهêه جàٌêà نëے ًîٌٍà لîًîنû, ïî÷هىَ َ نهâَّهê ًàٌٍهٍ لîًîنà, يهïًàâèëüيî ًàٌٍهٍ لîًîنà تàê èٌïîëüçîâàٍü êàٌٍîًîâîه ىàٌëî نëے لîًîنû, ïî÷هىَ َ نهâَّهê ًàٌٍهٍ لîًîنà, يهïًàâèëüيî ًàٌٍهٍ لîًîنà تàê îًٍàٌٍèٍü لîًîنَ هٌëè îيà ًàٌٍهٍ ىهٌٍàىè, êàê îًٍàٌٍèٍü ïîëيَ‏ لîًîنَ, ÷ه ٌنهëàٍü ÷ٍîلû ًîٌëà لîًîنà ×ٍî يàنî ÷ٍîلû ًîٌëà لîًîنà, نهâَّêà 30 ëهٍ ًàٌٍهٍ لîًîنà, ًٌهنٌٍâî نëے ًîٌٍà âîëîٌ يà لîًîنه رًهنٌٍâî نëے ًîٌٍà âîëîٌ يà لîًîنه, êàê ïًîٌٍèىَëèًîâàٍü ًîٌٍ لîًîنû, َëَ÷ّهيèه ًîٌٍà لîًîنû ×ه ٌنهëàٍü ÷ٍîلû ًîٌëà لîًîنà, يه ًàٌٍهٍ لîًîنà â 20 ëهٍ, ÷ٍî ïîىîمàهٍ ًîٌٍَ لîًîنû

الكلمات الدلالية (Tags)
احمد السقا, احمد عز, بوسترات فيلم المصلحه, فيلم المصلحه

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
بوسترات فيلم 2011 Contagion Princess Nona بوسترات الافلام المصرية الاجنبية الهندية 1 09-14-2015 12:00 PM
صور بوسترات فيلم كف القمر 2011 Princess Nona صور الفنانين والفنانات جديدة 0 10-23-2011 10:44 AM
بوسترات فيلم الفاجومى 2011 اسير العذاب بوسترات الافلام المصرية الاجنبية الهندية 1 05-19-2011 11:55 AM
بوسترات فيلم سفاري 2011 احمد سمير بوسترات الافلام المصرية الاجنبية الهندية 0 04-23-2011 05:30 AM
بوسترات فيلم الشوق روبي 2011 احمد سمير بوسترات الافلام المصرية الاجنبية الهندية 0 01-07-2011 08:32 PM


الساعة الآن 06:33 PM.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2011, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir